Tevékenységeink

A különböző ágazatokból érkező tagok által közösen létrehozott sokszínű gyakorlati és elméleti tudás segítségével tevékenységi körünkbe tartozik:

  • rendezvények szervezése és általuk a hazai agroökológiai átalakulás szereplői közötti tudásmegosztás és a hálózatosodás elősegítése;
  • az agroökológiai szemléletformálás, tudásmegosztás és a létező jó gyakorlatok terjesztése;
  • az agroökológia formális és informális oktatási rendszerbe való beágyazása;
  • szakpolitikai ajánlások megfogalmazása és képviselete;
  • az agroökológia érdekképviselete;
  • gyakorlatorientált, érintetteket bevonó, tudományterületeken átívelő kutatások elősegítése

E tevékenységek elsősorban a Hálózat tagjainak és szimpatizánsainak együttműködésén alapuló erősítésével az erőforrások közösségi hasznosításával valósulnak meg.