Történetünk, küldetésünk

Magyarország első agroökológiai konferenciáját a Védegylet, az ESSRG és a Magyarországi Francia Intézet együttműködésében rendezték meg 2019 novemberében. A konferenciát egy műhelymunka követte, amelynek célja volt, hogy összekapcsolja a magyarországi agroökológiai kezdeményezések szereplőit, és alapot képezzen az érintettek jövőbeni együttműködéséhez. Az együttműködést felkarolva 2020-2021-ben a Védegylet szervezésével jött létre a Magyarországi Agroökológia Hálózat.

A hálózati munka szervezését a 2022-ben alakult Magyar Agroökológia Hálózat Egyesület végzi. Az egyesület elnöksége:

 • Balogh Lili, elnök: agroökológus, gazdálkodó
 • Lengyel Zoltán, elnökségi tag: gazdálkodó
 • Réthy Katalin, elnökségi tag: agroökológus, gazdálkodó
 • Allacherné Szépkuthy Katalin, elnökségi tag az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet képviseletében

Egy olyan világért dolgozunk, ahol...

 • a társadalmi rendszerünk a természet rendjéhez igazodik;
 • a környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóság szétválaszthatatlan;
 • a környezeti etika az élelemtermelés, -feldolgozás és -elosztás, illetve az agrárpolitika szerves része;
 • a hagyományos és akadémikus ökológiai tudás egymást segítve járulnak hozzá az élelmezési rendszer fenntarthatóvá tételéhez;
 • az élelmezési rendszer a természet és az ember egészségét is szolgálja.
 • a minőségi, helyi, tápláló élelem mindenki számára elérhető, társadalmi, gazdasági helyzettől és földrajzi helytől függetlenül
 • az emberek élelem-, vetőmag- és termőföld-önrendelkezése sértetlen
 • tudatos fogyasztói hozzáállás és szorosabb együttműködés van jelen gazda és fogyasztó között
 • megfelelő mennyiségű és minőségi élelmünk megtermelése és igazságos elosztása hulladékmentesen megy végbe
 • mezőgazdasági gyakorlataink a kultúrtájak újjáéledését szolgálják, harmonizálnak a természetes folyamatokkal és nem terhelik, illetve nem szennyezik a környezet
 • a vidék újranépesül, vonzóvá válik,; helyi közösségek alakulnak, fenntartható, emberséges, vonzó a vidéki élet
 • a mezőgazdaságban dolgozók munkájukért tisztességes jövedelemben és társadalami megbecsülésben részesülnek, munkájukat biztonságos körülmények között végzik
 • a társadalom széles köreinek van beleszólása a döntéshozatali folyamatokba és megvalósul az érdekérvényesítésük – különös tekintettel azokra, akik elnyomásban élnek

Alapértékeink:

 • Rendszerszemlélet
 • Együttműködés
 • Részvételiség
 • Szolidaritás
 • Fenntarthatóság
 • Társadalmi igazságosság
 • Társadalmi sebek begyógyítása
 • Minőségi emberi kapcsolatok, tiszteletteljes vitakultúra
 • Generációk közötti együttműködés
 • Tudás megosztása és az ahhoz való szabad hozzáférés biztosítása
 • Tiszteletteljes párbeszéd

Célunk:

Ősszekötni és megerősíteni az agroökológiával foglalkozó egyéneket és szervezeteket. Találkozási pontot képezni a tudástermelő és tudásmegosztó közösségünknek. Hosszú távú célunk, hogy a közös munkán és mozgalomépítésen keresztül elősegítsük a hazai agroökológiai átmenetet, az élelem-önrendelkezés megvalósítását, és együtt tegyünk azért, hogy egy társadalmi, gazdasági és természeti szempontból egyaránt fenntartható mezőgazdasági termelési, feldolgozási és elosztási rendszer jöhessen létre Magyarországon.